26 Cdo 1186/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 1186/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. D. V. , proti povinné A. Š. , pro 72.926 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, o ustanovení zástupce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 977/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 60/2014-204, takto:

I. Řízení o dovolání povinné se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Povinná napadla včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 60/2014-204, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2013, č. j. 50 E 977/2001-176, jímž byla zamítnuta žádost povinné o ustanovení zástupce pro exekuční řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 60/2014-204, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), zastavil, neboť dovolatelka (poté, co její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 9. 2014, č. j. 50 E 977/2001-230, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2014, č. j. 10 Co 509/2014-240) přes výzvu a poučení soudu o následcích nečinnosti nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2014, sen. zn. 29 NSCR 81/2014.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu