26 Cdo 1137/2002
Datum rozhodnutí: 24.07.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1137/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci žalobkyně V. Z., zastoupené advokátkou, proti žalovanému J. Z., t. č. ve věznici V., zastoupenému advokátem, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 4 C 247/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. února 2002, č. j. 28 Co 33/2002-27, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. července 2002JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu