26 Cdo 1114/2014
Datum rozhodnutí: 03.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
26 Cdo 1114/2014U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně
KOPPA, v.o.s.
, se sídlem v Liberci I Starém Městě, Mozartova 679/21, IČO 25428578, insolvenčního správce dlužníka LENOXA a.s., se sídlem v Liberci 12, Bukovského 222/4, IČO 25004034, zastoupeného Mgr. Markem Plajnerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 957/23, proti žalovanému
Společenství pro dům č. p. 343, 344 v Jincích
, se sídlem v Jincích, Zborovská 343, IČO 27584372, zastoupenému Mgr. Michalem Janíkem, advokátem se sídlem v Příbrami I, Pražská 140, o zaplacení 673.540,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 12 C 174/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 29 Co 415/2013-177, takto:


I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žalobce
je povinen
zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 13.697,- Kč k rukám Mgr. Michala Janíka, advokáta se sídlem v Příbrami I, Pražská 140, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2013, č. j. 29 Co 415/2013-177, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 3. prosince 2014JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu