261 NS 3429/2012
!MW--natel: mem SÚUD v ÚLOMDUCI nüiilh [přsmnnsl] Eura dndůnl Masarykův l e ........... .ur-----m 771 nu Olomouc Hmłeadruát m:th 11mm. ' łpüunnustł muni/,MM r EEHHADMLASIHICH BUKU" Typ Ill

MAT jg. i KSBR 26 INS 3429f2012,

3 ?SOL 95612015-B u 86 usnesení 'VS mm 1m 1m !w 1m 1m [m1 3m WW"

E

anonymizovano Vybíral Malinovského 766:'37

683 23 Ivanovice na Hané --apłlhmímlmueliäsllmnřemh

. młmmmmmmHmmm#HathłtlliliłihuřnnhSpisová značkaz261NS 3429/2012 Identifikace dotazuz59788-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 10:05 Kontrolu provedl : V843

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátszbíral anonymizovano , anonymizovano , ?34% podnikajíc: ID VYBÍRALEVŽElllO5O 1 IC: 46234748, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, Vybíral, Ev anonymizovano , 46234748 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Referát:

Usnesení 3 VSOL 956/2015-B-86 ze dne 19.5.2016 zašli:

1) Dlužníku obálkou |||. nebo do DS 2) Insolvenční správkyni |||. nebo do DS 3) Kal. doručenka, poté předat senátu 3 VSOL

V Olomouci dne 19.5.2016 JUDr. Helena IVIyšková předsedkyně senátu