261 NS 30042/2015
:linií: .łiaäE .. . íušłiší

1 Ěäšíš.Nmm uuĚnĚn. E. mnm.

?něž ăä

H 1!-.Fuueamumuunnhał

Ěšăšššă

..EE M EĚEED E ..trn EQNĚGM mw: mm EEE

_|

L r _

ŠĚE .2. _. .__..__aä=š nEm mm Sw u. Šum:: ämăuůą Em ..r ?a ?Em Em_|..nulu-..Hifi .. 55:32:11. . :5113151531:_|

Eahliííă. mnm ĚĚEE E. .m5

ĚĚ äĚmluFHMImlnnnhú.

Ěššššš

..EE M EĚEEO

Ełáaümăom mě mm mmmx _.. mama ._ i. ina š u š; ĚĚĚĚE n.. ......łä=š aEm mm Sm E ?Hmm Eäăunn Em EE ?ExĚ.:

Spisová značka:261NS 30042/2015 Identifikace dotazuz67000-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:26.05.2016 13:10 Kontrolu provedląíBarboříková Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťována DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzJakubcová anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc: IDzJAKUBCOLENK050378 1 IČ: 88737161, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Jakubcová, Le anonymizovano , 88737161 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

AdresátzJakubec anonymizovano , anonymizovano , T31 fyzická IDzJAKUBECDUŠA170473 2 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Jakubec, anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R