25 Nd 87/2014
Datum rozhodnutí: 24.04.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 87/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci exekuce oprávněného města Břeclav , IČO 00283061, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Brno, Lidická 710/57, proti povinnému V. D. , pro zaplacení 3.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1571/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 EXE 1571/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
Odůvodnění:
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 30. ledna 2014, č. j. 41 EXE 1571/2014-16, vyslovil podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) svou místní nepříslušnost v exekuční věci a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k odvolání oprávněného věc předloží podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení uvedl, že nařízení exekuce na základě rozhodnutí o přestupku Městského úřadu Břeclav je v pravomoci soudů České republiky, podmínky místní příslušnosti ale nelze zjistit. Z návrhu vyplývá, že povinný má trvalé bydliště ve Slovenské republice. Na území ČR adresu nemá.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud určil místní příslušnost s ohledem na zásadu hospodárnosti a na sídlo oprávněného, jehož městský úřad vydal rozhodnutí o přestupku, na základě kterého má být exekuce nařízena.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2014

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu