25 Nd 76/2013
Datum rozhodnutí: 13.03.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.

25 Nd 76/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) M. V. a b ) J. V., zastoupených JUDr. Pavlem Kvíčalou, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 18, proti žalovaným 1) J. N. a 2) F. N., zastoupeným JUDr. Ivo Pavlů, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 11, o odstranění porostů, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 C 7/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 21 C 7/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prostějově.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. března 2013

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu