25 Nd 399/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 399/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Petra Vojtka ve věci projednání pozůstalosti po T. M. , zemřelém dne 17. 5. 2016, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1385/2016, o návrhu dědiců na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1385/2016 se přikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Olomouci.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2016

JUDr. Robert Waltr
předseda senátu