25 Nd 396/2016
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 396/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně: Creditfield, s. r. o. , IČO: 289 39 395, se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, zastoupená JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 5/49, proti žalované: Ing. J. M. , zastoupená Mgr. Bc. Lucií Koupilovou, advokátkou se sídlem Ostrava, Sokolská třída 1204/8, o zaplacení 46 150 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 C 208/2014, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 C 208/2014 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. ledna 2017
JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu