25 Nd 38/2013
Datum rozhodnutí: 19.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
25 Nd 38/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. H. , zastoupenému opatrovníkem Magistrátem města Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, proti žalovanému M. D. , zastoupenému opatrovnicí Ž. H., bytem tamtéž, o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 13 C 36/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 13 C 36/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě .

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. února 2013

JUDr. Marta Škárová, v. r. předsedkyně senátu