25 Nd 349/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 169 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 349/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně městské části Praha 14 , sídlem úřadu v Praze 9 Černý Most, Bratří Venclíků 1073/8, IČO: 002 31 312 , proti žalované R. M. , o 23 276 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 160 C 9/2014, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 160 C 9/2014 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.
Odůvodnění:
Podle ust. § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. prosince 2015 JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu