25 Nd 327/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 327/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci oprávněného
IPB Invest, a. s., se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 34, IČO 25522248, proti povinným
1. JUDr. Z. K. a 2. Ing. R. G. , zastoupen Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem Brno, Špitálka 23b, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 2373/2014, o návrhu povinného 1) na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 2373/2014
se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Vzhledem k tomu, že návrhu povinného 1) na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti nikdo neodporoval a oprávněný se k němu výslovně připojil, nemusí toto usnesení podle ustanovení § 169 odst. 2 o. s. ř. obsahovat odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2015
JUDr. Robert Waltr předseda senátu