25 Nd 274/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 274/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce GESTORE, v. o. s., insolvenčního správce dlužníka P. S. , IČO 28820959, se sídlem Litomyšl, Na Lánech 30, zastoupeného Mgr. Lubomírem Kinclem, advokátem se sídlem Brno, Čechyňská 361/16, proti žalované ALLOCCO, s. r. o. , IČO 26289733, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 1224/42, zastoupené Mgr. Karlem Belatkou, advokátem se sídlem Jihlava, Žižkova 1934/12, o 156.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 349/2014, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 11 C 349/2014 se přikazuje Okresnímu soudu v Jihlavě.
Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. října 2015


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu