25 Nd 274/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Nd 274/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) JUDr. K. Č. , zastoupeného JUDr. Josefem Lžičařem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 24, b) JUDr. P. K., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Ortmanem, CSc., advokátem se sídlem v Hořovicích, Husovo nám. 65/2, c) JUDr. P. N. , zastoupeného JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, a d) JUDr. R. V., Ph.D., zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti žalované Mgr. M. B. , zastoupené Mgr. Ing. Ondřejem Blahou, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 73, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 8/2008, o námitce podjatosti soudkyně Vrchního soudu v Praze, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2013, č.j. 25 Nd 274/2013-861, se opravuje tak, že v záhlaví usnesení uvedený žalobce c) JUDr. P. N. je zastoupen JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví ve výroku uvedeného usnesení Nejvyššího soudu nebyl omylem uveden zástupce (zmocněnec) žalobce c) JUDr. P. N. advokát JUDr. Petr Toman.

Z uvedených důvodů předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 164 o. s. ř. s přihlédnutím k § 243c odst. 1 o. s. ř. uvedenou zřejmou nesprávnost usnesením opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. listopadu 2013

JUDr. Robert Waltr předseda senátu