25 Nd 243/2007
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 243/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Petra Vojtka ve věci dědictví po zůstavitelce B. Š., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 1057/2005, o návrhu účastníka O. Š., zast. L. L., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 6, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 1057/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu