25 Nd 238/2007
Datum rozhodnutí: 14.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 238/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., ve věci projednání dědictví po J. P., zemřelém, za účasti pozůstalé sestry E. T. a pozůstalého bratra a. m. I. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 570/2007, o návrhu E. T. na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 570/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu