25 Nd 234/2007
Datum rozhodnutí: 21.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 234/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Marty Škárové ve věci dědictví po zůstaviteli J. J., vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 120 D 291/2007, o návrhu účastníků J. J. a I. B., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Chrudimi, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 120 D 291/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu