25 Nd 233/2007
Datum rozhodnutí: 02.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 233/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobkyně JUDr. J. S., proti žalované C., a. s., zastoupené advokátem, o odstranění vad díla, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 299/2006, o návrhu žalované na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 299/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu