25 Nd 227/2007
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 227/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně D. C. L., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. M., nyní ve výkonu trestu ve věznici K., o 38.307,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 149/2007, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 149/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu