25 Nd 225/2007
Datum rozhodnutí: 21.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 225/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně R. K., spol. s r.o., zastoupené advokátkou, proti žalovanému T. H., zastoupenému advokátem, o 8.452.642,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 16/2004, o námitce podjatosti, takto:


Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. M. U., JUDr. H. V. a JUDr. F. Š. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cmo 417/2006.


O d ů v o d n ě n í :


V průběhu odvolacího jednání před Vrchním soudem v Praze vznesl žalovaný námitku podjatosti proti soudcům Vrchního soudu v Praze, kteří rozhodují o odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2005, č. j. 50 Cm 16/2004-94, z důvodu, že ještě před vyhlášením rozhodnutí předsedkyně senátu v průběhu přednesu při jednání před odvolacím soudem (dne 27. 6. 2007) použila slova rozsudek (jako formy rozhodnutí), a v tom spatřuje okolnost vyvolávající pochybnost o nepodjatosti, neboť je předem redukován způsob rozhodnutí .


Podle § 14 odst. 1 o.s.ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle § 14 odst. 4 o.s.ř. důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě (§ 16 odst. 1, věta první, o.s.ř.).


Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci.


Soudci senátu 6 Cmo Vrchního soudu v Praze, příslušného podle rozvrhu práce, JUDr. M. U., JUDr. H. V. a JUDr. F. Š., se vyjádřili tak, že nikdo z nich nemá žádný poměr k věci, účastníky řízení nezná, nemá k nim ani k jejich zástupcům žádný vztah a nemá na věci osobní zájem.


Z obsahu spisu ani z vyjádření soudců zákonné důvody k jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí věci zjištěny nebyly a okolnost, kterou žalovaný považuje za důvod k vyloučení soudců z projednávání a rozhodnutí věci, je okolností, která spočívá v postupu soudce v řízení o projednávané věci, jenž není důvodem k vyloučení soudce (§ 14 odst. 4 o.s.ř.)


Námitka podjatosti tudíž není důvodná, a vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci založit nemůže.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu