25 Nd 224/2007
Datum rozhodnutí: 21.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 224/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobkyně P. O., proti žalovanému M. O., o výživné manželky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 64/2007, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 64/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu