25 Nd 223/2007
Datum rozhodnutí: 22.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 223/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Petra Vojtka ve věci dědictví po zůstaviteli J. J., vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 86/2007, o návrhu účastníků P. J. a J. D., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 86/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu