25 Nd 222/2007
Datum rozhodnutí: 02.08.2007
Dotčené předpisy:





25 Nd 222/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce T. F., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. A., , o zaplacení 62.030,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 47/2007, o návrhu žalované na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 47/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu