25 Nd 219/2007
Datum rozhodnutí: 02.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Nd 219/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., ve věci projednání dědictví po O. B., za účasti pozůstalé manželky E. B., a pozůstalých dcer a) M. N., a b) O. P., vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 603/2007, o návrhu E. B. na přikázání věci Okresnímu soudu v Kutné Hoře z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 13 D 603/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kutné Hoře.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu