25 Nd 203/2003
Datum rozhodnutí: 06.01.2004
Dotčené předpisy:
25 Nd 203/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce ing. Z. S., zastoupeného advokátem, proti žalovanému B., s. r. o., zastoupenému advokátem, o neplatnost výpovědi a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 5 C 34/2002, o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Ústí nad Labem z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 5 C 34/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2004

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu