25 Nd 201/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy:
25 Nd 201/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci projednání dědictví po A. V., za účasti pozůstalých bratrů 1. V. V. a 2. A. V., vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. D 356/2002, o návrhu pozůstalých na přikázání věci Okresnímu soudu v Kroměříži z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. D 356/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu