25 Nd 197/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Nd 197/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové ve věci dědictví po L. P., za účasti pozůstalé dcery Mgr. Š. Š., a pozůstalých synů J. P. a P. P., vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 80 D 705/2003, o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 80 D 705/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu