25 Nd 195/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy:
25 Nd 195/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce města P., proti žalovanému R. O., zastoupenému opatrovnicí Mgr. D. M., justiční čekatelkou Ministerstva spravedlnosti České republiky, o 15.798,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 103/2003, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 7 C 103/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu