25 Nd 194/2013
Datum rozhodnutí: 29.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.25 Nd 194/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. , se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 920/12, IČO 25220683, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, proti žalovanému V. A. , zastoupenému opatrovníkem Mgr. Jiřím Sedláčkem, advokátem se sídlem v Tachově, T. G. Masaryka 1326, o 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 22 C 935/2009, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 22 C 935/2009 projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Odůvodnění:
Usnesením Okresního soudu v Tachově ze dne 13. 11. 2009, č. j. 22 C 935/2009-14, byl zrušen platební rozkaz ze dne 26. 6. 2009, č. j. 22 C 935/2009-3, neboť se jej nepodařilo doručit žalovanému. Ustanovený opatrovník vznesl námitku místní nepříslušnosti, neboť žalovaný se na neexistující adrese Revoluční 84, Kladruby, kterou v žalobě uvedla žalobkyně, nikdy nezdržoval a ani zdržovat nemohl.

V průběhu řízení vyšlo najevo, že žalovaný je slovenským státním příslušníkem a jeho bydliště je neznámé. Adresa, na níž se podle žaloby měl zdržovat, vůbec neexistuje. Okresní soud v Tachově proto věc podle § 11 odst. 3 o.s.ř. předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Pravomoc soudů České republiky je dána podle čl. 5 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávaní a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, podmínky místní příslušnosti českého soudu však nelze zjistit. Nejvyšší soud proto rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město, v jehož obvodu má sídlo žalující společnost i její zástupkyně, a byla zde též plněna smlouva o přepravě, z níž uplatněný nárok vyplývá.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2013
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu