25 Nd 194/2003
Datum rozhodnutí: 13.11.2003
Dotčené předpisy:
25 Nd 194/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobkyně D. F. proti žalovanému J. F., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 10 C 54/2003, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 10 C 54/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2003

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu