25 Nd 192/2003
Datum rozhodnutí: 26.11.2003
Dotčené předpisy:
25 Nd 192/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Olgy Puškinové ve věci řízení o dědictví po A. Ř., za účastní a) J. P., zastoupeného účastníkem b), b) J. K. a c) J. K., zastoupeného opatrovnicí M. K., vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 18 D 291/2001, o návrhu účastníka b) na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 18 D 291/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2003

JUDr. Marta Š k á r o v á, v. r.

předsedkyně senátu