25 Nd 188/2003
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy:
25 Nd 188/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně I. S., zastoupené advokátem, proti žalované České republice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště v hl. m. Praze, sekce právních služeb a státního majetku, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 7 C 34/2003, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pobočka v Krnově pod sp. zn. 7 C 34/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu