25 Nd 169/2015
Datum rozhodnutí: 29.07.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 169/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci nezletilé Š. B. , dítěte matky R. B. a otce J. B. , o popření otcovství, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. Nc 1460/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2015
JUDr. Robert Waltr předseda senátu