25 Nd 165/2013
Datum rozhodnutí: 28.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 165/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra ve věci projednání dědictví po zůstaviteli J. M. , zemřelém dne 4. 4. 2013, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 512/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 512/2013, se přikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. srpna 2013
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu