25 Nd 164/2005
Datum rozhodnutí: 05.10.2005
Dotčené předpisy:
25 Nd 164/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. doc. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně T. T. H. T., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) Z. E., zastoupeného opatrovnicí A. V., pracovnicí Okresního soudu ve Znojmě, a 2) nezl. N. T., zastoupené opatrovníkem Městským úřadem v K., o popření otcovství, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 6 C 93/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 6 C 93/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5.října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek,v.r.

předseda senátu