25 Nd 163/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 163/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně TT invest a.s., se sídlem v Praze 4, Krumlovská 530, IČO 27191869, zastoupeného JUDr. Josefem Burketem, advokátem se sídlem v Praze, Vaníčkova 315/7, proti žalovaným 1) J. Ž. a 2) J. Ž., zastoupeným JUDr. Jiřím Kratochvílem, advokátem se sídlem v Praze, Petrská 1136/12, o 345.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 78/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, pod sp. zn. 17 C 78/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu