25 Nd 127/2017
Datum rozhodnutí: 26.04.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 127/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Roberta Waltra v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli J. M. , zemřelém dne 17. 3. 2003, vedeném u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 19/2017, o návrhu dědičky na přikázání věci Okresnímu soudu Nymburce z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 13 D 19/2017 se přikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Nymburce.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2017

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu