25 Nd 10/2017
Datum rozhodnutí: 17.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.25 Nd 10/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Roberta Waltra v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli I. K. , zemřelém dne 6. 10. 2016, vedeném u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3233/2016, o návrhu dědičky na přikázání věci Okresnímu soudu Praha západ z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3233/2016 se přikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu Praha - západ.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. ledna 2017

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu