25 INS 827/2016
' Krajský soud v üstravě Havlíłküvü Háhřłži 34 T18 BI üstravaWWW !IHW 1657 m L m un nm 1le i! Em LW Mil !na um in 111

45 .f jí: 1511.45 327111115 119-6 usncsnei u zruš. mzlljüuduHmmm

-I '5:-a.

116.5?

i Hill-[Hull ú... Il... .Il-:I-l:-l-. J' 'mľą'ľfłř'łH-ůh-a r' ' ' 'u . .i l. 'I

. u u-.I u l. !uv-2:.-. a--.-JE".

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

25INS 827/2016

P9-6 usnesneí o zruš. rozh.soudu+P9, tisková skupina 1657-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

IVO 2016/06/01 08:45:09,balicek_76751_2016.pdf z podání 84a8d1ef-9ba1-44e5-9038-fcb71261479d Mgr. Jurečka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66939631, ins. správce, ID: JUREČKAANTO661016 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jurečka-Mgr. anonymizovano Jurečka, Letenská 714, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 ID DS: edrx4t9

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.201610:10:02

Zprávu vypravil: Věra Fieglerová

Doručeno: 02.06.2016 14:29:18

02.06.2016 10:10:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.201610:10:02 02.06.2016 14:29:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 11:33 Kontrolu provedl:

03.06.2016 01 :15

Karolová Martina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v lvl' lvl lv vvvv II lv 'vv-v vvv-Iuva-vl v

25INS 827/2016 P9-6 usnesneí o zruš. rozh.soudu, tisková skupina 1657-6/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 21.06.2016

Ivo 2016/06/01 08:45:09 česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, ostatní OVM, ID: ČESKÁ PRŮ47672234 5

Typ DS: OVM Číslo věřitele: 7

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, 70300 Ostrava, CZ ID DS: mk5ab8i

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 10:09:58

Zprávu vypravil: Věra Fieglerová

Doručeno: 02.06.2016 10:09:58

02.06.2016 10:09:58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 10:21 :17 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 11:35 Kontrolu provedl: Karolová Martina

03.06.2016 01 :15Spisová značka:251NS 827/2016 Identifikace dotazu:1657-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 09:05 Kontrolu provedl: Fieglerová Věra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůÚdaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:edrx4t9 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Jurečka, firma: anonymizovano Jurečka-Insolvenční správce IČ: 66939631 Adresa: Letenská /714, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ

16.10.1966 Adresátzčeská průmyslová zdravotní pojištbvna, IČ: 47672234, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:0VM nar.

1D DS:mk5ab8i Název DS firma: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

IČ: 47672234

Stav DS Přístupná

Adresa:Jeremenkova 11/161, 70300 Ostrava, CZ

AdresátzMgr. Jurečka anonymizovano , nar. Typľins. ID:JUREČKAANT06610 anonymizovano , IČ: 66939631, ins. Správce správce

Typľostatní OVM 1D:ČESKÁ PRŮ47672234 5

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:l adresátů

Adresát:Sujová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzioká ID:SUJOVÁ LENK231085 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Sujová, Le anonymizovanoDotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS

Strana 1 z 1

AAM112R

KSOS

V.K.:

1. Vyznač doložku zveřejněného dokumentu P9-6

2. Doruě: (DS, jinak ob.III) : věřitel č. 7, dlužník (fakticky bytem), IS + P9

3. kal. PM

4. po PM založ P9-l jako doplněk do P7

1.6.16 Ivana Matoušová vyšší soudní úředník