25 INS 8019/2014mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvlvlvv -vvl lv

25INS 8019/2014

-B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 Agist systems, s.r.o., IČ: 29445671, právnická, ID: AGIST SYS29445671 1 Typ DS: P0

Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20, 79401 Krnov, CZ

ID DS: ie5d97x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:35

Petra Šimkovičová 15.06.2016 14:32: 1 3

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.06.201612:08:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.2016 14:32:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 07:27 Kontrolu provedl:

16.06.2016 01 :33

Fieglerová Věra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvuvln-I lvl lvl l u .vv l II I I I IIvvlv-

25INS 8019/2014 -B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 JUDr. Petřič Leopold, IČ: 12084719, advokát, ID: PETŘIČ LEOP 2 Typ DS: PFO_ADVOK

Leopold Petřič-Petřič Leopold, JUDr., advokát, Horní 1084/16, 79401 Krnov, CZ ID DS: vk6aes2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:35

Petra Šimkovičová 15.06.201612217213

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.06.201612:08:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.2016 12:17:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 07:29 Kontrolu provedl:

16.06.2016 01:33

Fieglerová Věra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvv-.vv vlvll l l-I l-vvluvllvvvl lv

25INS 8019/2014

-B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 JUDr. Kthavá anonymizovano , anonymizovano , advokát, ID: KULHAVÁMILU 1 Typ DS: PFO_ADVOK

anonymizovano Kthavá-Kthavá anonymizovano , JUDr., Sladovnická 274/16, 79201 Bruntál, CZ ID DS: vsvg3n6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:35

Petra Šimkovičová 15.06.2016 12:29:29

Zprávu vypravil:

Doručeno:

15.06.2016 12:08:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.201612:08:35 15.06.2016 12:29:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 07:29 Kontrolu provedl:

16.06.2016 01:33

Fieglerová Věra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

25INS 8019/2014

-B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 PÁTÁ STAVEBNÍ cz, a.S., IČ: 25593161, právnická, ID: PÁTÁ STAV 1 Typ DS: PO

PÁTÁ STAVEBNÍ cz, a.S., Družby 338, 53009 Pardubice, cz

ID DS: tf9fkwj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:34

Petra Šimkovičová 23.06.2016 11:58:10

Zprávu vypravil:

Doručeno:

15.06.2016 12:08:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.201612:08:34 23.06.2016 11 :58:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 27.06.2016 09:52 Kontrolu provedl:

24.06.2016 00:06

Karolová Martina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v Ivvvvlv vv II lvvv lvva v . I lvl' .vv-lv

25INS 8019/2014

-B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 Československá obchodní banka, právnická, ID: ČESKOSLOV 77 Typ DS: PO

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 8quk3s

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:33

Petra Šimkovičová 16.06.2016 04: 1 0:42

Zprávu vypravil:

Doručeno:

15.06.2016 12:08:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.201612:08:33 16.06.2016 04:10:42

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 07:25 Kontrolu provedl: Fieglerová Věra

19.06.2016 00:32v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvvvl v lvu-v .I'll lvl lv lvvllvvvlv-vv lv

25INS 8019/2014

-B79 usn. o vydání předběžného opatření, tisková skupina 58525-6/2016 SOUDCE Lhůta: předběžné opatření 8019-2 2016/06/15 09:28:12 TP lnsolvence, v.o.s., IČ: 03296636, ins. správce, ID: TP INSO 1 Typ DS: PO

TP lnsolvence, v.o.s., Jankovcova 1037/49, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: gcemu3z

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 15.06.201612:08:36

Petra Šimkovičová 15.06.2016 15:36:05

Zprávu vypravil: Doručeno:

15.06.201612:08:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

15.06.2016 15:36:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 07:27 Kontrolu provedl:

16.06.2016 01:33

Fieglerová VěraSpisová značka:251NS 8019/2014 Identifikace dotazuz59827-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:15.06.2016 11:21 Kontrolu provedl: Šimkovičová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána proz6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůV

AdresátzPÁTÁ STAVEBNÍ cz, a.s., IC: 25593161, právnická Údaje o schránce: typzpo

TYPľprávnická

1D DS:tf9fkwj

Název DS firma: PÁTÁ STAVEBNÍ cz, a.s. IČ: 25593161 Adresa: Družby /338, 53009 Pardubice, CZ

V

AdresátzAgist systems, s.r.o., IC: 29445671, právnická Údaje o schránce: typzpo

TYPľprávnická

1D DS:ie5d97x

Název DS firma: Agist systems, s.r.o. IČ: 29445671 Adresa: Zátiší 6/601, 79401 Krnov, CZ

Adresátzčeskoslovenská Obchodní banka, TYPľprávnická právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:8quk3s

Název DS firma: Československá obchodní banka, a. s.

IČ: 00001350

Adresa: Radlická 150/333, 15000 Praha 5, CZ AdresátzTP lnsolvence, v.o.s., IČ: TYPľins.

03296636, ins. správce Správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:gcemu3z

Název DS firma: TP lnsolvence, v.o.s.

IČ: 03296636

Adresa: Jankovcova 49/1037, 17000 Praha 7, CZ

AdresátzJUDr. Kulhavá anonymizovano , nar. TYPľadvokát

27.06.1963, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vsvg3n6

Název DS anonymizovano Kulhavá, firma: JÚDr. anonymizovano Kulhavá, IČ: 66226252 Adresa: Sladovnická 16/274, 79201 Bruntál, CZ anonymizovano AdresátzJUDr. Petřič Leopold, IČ: TYPľadvokát

12084719, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:vk6aes2

Název DS Leopold Petřič, firma: JUDr. Leopold Petřič, IČ: 12084719 Adresa: Horní 16/1084, 79401 Krnov, CZ nar. 13.12.1954

lDzPÁTÁ STAV 1

Stav DS Přístupná

1D:AGIST SYS29445671 1

Stav DS Přístupná

1D:ČESKOSLOV 77 Stav DS Přístupná lDzTP INSO 1 Stav DS Přístupná 1D:KULHAVÁM1LU_ 1 Stav DS Přístupná advokátka, ev.Č. 7078 1D:PETŘ1Č LEOP 2

Stav DS Přístupná advokát, ev.Č. 2300

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů

Tisk KSSEMOS

Strana 1 z 2

AAM112R

z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu _______________________________________________________________________ __

Tisk KSSEMOS Strana 2 z 2 AAM112R

č. j. KSOS 251Ns 8019/2014-1379

Usnesení O vydaní předběžného Opatření

1) ZveřejnivIR

2) Doruě: -dlužnüçovi (DS, jinak Ob. č. I) -IS (DS,jinak Ob. č. I) -Věřiteli a) (DS, jinak Ob. č. I) -PZ věřitele b) (DS, jinak Ob.

-Věřiteli d) (DS, jinak Ob. č. I)

(bývalému navrhovateli-věřiteli pod a) se nedoručuje-vzal zpět)

Kal.: PM

V Ostravě 15.6.2016

Ožanová