25 INS 10525/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

25INS 10525/2016 lvlvvlvvlvl 'lvl'

4 VSOL 860/2016-B-119 usn. VS, tisková skupina 15495-7/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.08.2016

860-16.docx 2016/07/07 13:49:34 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: CRVZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

08.07.2016 11:35:28 08.07.2016 11 :35:28

08.07.2016 11 :35:28

08.07.2016 11 :39:16

11.07.2016 09:20 09.07.2016 01 :21

VS38 08.07.2016 11 :35:28

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Šimkovičová Petra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvllvll lvvl lvvv

25INS 10525/2016 -B119 rozhodnutí VS, tisková skupina 57991-7/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.08.2016

860-16.docx 2016/07/07 13:49:34 JUDr. Dvořák Dušan, IČ: 66254370, advokát, ID: DVOŘÁK DušA 3 Typ DS: PFO_ADVOK

Dušan Dvořák-Dvořák Dušan, JUDr., advokát, Hlinky 505/118, 60300 Brno, CZ ID DS: mcbpt3u

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 18.07.2016 15:39:47 18.07.2016 15:39:48

Petra Šimkovičová 19.07.2016 14:41:05

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.07.2016 15:39:47 18.07.2016 15:39:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.07.2016 14:41 :05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.07.2016 15:34 Kontrolu provedl:

20.07.2016 00:37

Karolová Martina

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-...v

25INS 10525/2016 vlvvvlvv v lv llvvl vlvv vvvvlvvlvlvvvv

-B119 rozhodnutí VS, tisková skupina 57991-7/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.08.2016

860-16.docx 2016/07/07 13:49:34 Krajské státní zastupitelství v Ostravě, IČ: 00026077, organizace resortu, ID: CRKZSEMOS

Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Na Hradbách 1836/21, 70200 Ostrava, CZ

ID DS: 6kzabcw

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.07.2016 15:39:47

18.07.2016 15:39:47

18.07.2016 15:42:53

20.07.2016 14:54 19.07.2016 02:06

Petra Šimkovičová 18.07.2016 15:39:47

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Fieglerová Věra

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvvv

25INS 10525/2016 vv v--l l ..v 'v lvu... vv-'VÚV

-B119 rozhodnutí VS, tisková skupina 57991-7/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.08.2016

860-16.docx 2016/07/07 13:49:34 Mgr. Lubojacká Zuzana, advokát, ID: LUBOJACZUZA 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Zuzana Lubojacká-Mgr. ZUZANA LUBOJACKÁ, advokátka, Dobrovského 724, 73801 Frýdek-Místek,

CZ

ID DS: a5ys3s2

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

18.07.2016 15:39:46

18.07.2016 15:39:46

18.07.2016 15:39:46 19.07.201616:03:32

25.07.2016 15:33 20.07.2016 00:37

Petra Šimkovičová 19.07.2016 16:03:32

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Karolová MartinaKONEC VÝPISU

Spisová značkaz251NS 10525/2016 Identifikace dotazu:15495-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:08.07.2016 10:30 Kontrolu provedl : V838

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupna DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:CRVZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkaz251NS 10525/2016

Identifikace dotazuz57991-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.07.2016 14:29 Kontrolu provedl: Šimkovičová Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátů přístupná DS:4 adresátů

ID:KUHN PETR Stav DS Přístupná

TYPľadvokát 1D DS:p6qg3pp

AdresátzMgr. Kuhn Petr, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS Petr Kuhn, firma: Kuhn Petr, Mgr., Advokátní kancelář IČ: 69047804 Adresa: Na příkopě 8/850, 11000 Praha 1, CZ

18.08.1975 IČ: nar.

AdresátzJUDr. Dvořák Dušan, TYPľadvokát lDzDVOŘAK DUŠA

66254370, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

1D DS:mcbpt3u Stav DS Přístupná

Název DS Dušan Dvořák, rodné příjmení: Dvořák, firma: JÚDr. Dušan Dvořák IČ: 66254370 Adresa: Hlinky 118/505, 60300 Brno, CZ

22.05.1976 Adresát: Krajské státní zastupitelství v Ostravě, IČ: 00026077, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM nar.

TYPľorganizace ID:CRKZSEMOS resortu

1D DS:6kzabcw Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Ostravě

IČ: 00026077

Na Hradbách 21/1836, 72901 Ostrava, CZ

Adresa: lDzLUBOJACZUZA Stav DS Přístupná

TYPľadvokát 1D DS:a5ys3s2

Adresátzer. Lubojacká Zuzana, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Název DS ZUZANA LUBOJACKA, firma: Mgr. ZUZANA LUBOJACKA, advokátka, ev.Č. 14889

IČ: 01454480

Adresa: Dobrovského /724, 73801 Frýdek-Místek, CZ nar. 07.05.1982nepřístupná DS:0 adresátůnově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R

Spisová značka:25INS 10525/2016 Identifikace dotazu:80445-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.07.2016 09:09 Kontrolu provedl: Fieglerová Věra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátů1D:DONAT JOSE Stav DS Přístupná

TYPľadvokát 1D DS:hwthsb9

AdresátzJUDr. Donát Josef, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK

Název DS Josef Donát, firma: JÚDr. Josef Donát, advokátní kancelář IČ: 72826258

Adresa: Na Pankráci 127/1683, 14000 Praha 4, CZ

nar. 12.11.1981nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R