25 Cdo 955/2004
Datum rozhodnutí: 20.05.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 955/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Marty Škárové a JUDr. Olgy Puškinové v právní věci žalobce A. M., zastoupenému advokátem, proti žalované R. F., o úhradu újmy na životech a majetku, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 Nc 55/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 13 Co 884/2003-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 11. 2003, č. j. 13 Co 884/2003-27, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 10. 11. 2003, č. j. 16 Nc 55/2003-15, kterým soud odmítl podání žalobce ze dne 23. 10. 2003, a jímž odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalobce dovolání; podáním ze dne 19. 4. 2004 je vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. května 2004

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu