25 Cdo 686/2014
Datum rozhodnutí: 15.04.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 686/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a Mgr. Miloše Póla v právní věci žalobců a) J. L. , a b) L. L. , obou zastoupených Mgr. Františkem Kelem, advokátem se sídlem v Tlumačově, Sportovní 451, proti žalovaným 1) T. O. , a 2) D. O. , oběma zastoupeným Mgr. Martinem Zvoníčkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Lešetín VI 671, o 782.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 35 C 447/2009, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2013, č. j. 60 Co 368/2013-477, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2013, č. j. 60 Co 368/2013-477, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatelé pouze předkládají vlastní verzi skutkového stavu, přičemž polemizují s tím, jak soudy nižších stupňů provedly nebo zhodnotily některé důkazy významné pro vyčíslení výše škody. Předmětem dovolacího řízení jakožto mimořádného opravného prostředku však přezkum skutkových zjištění není, dovolání lze podat pouze z důvodu, že napadené rozhodnutí stojí na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a o.s.ř.); nic takového však z námitek dovolatelů nevyplývá, resp. tam kde dovolatelé prezentují odlišné právní závěry, vycházejí z jiných skutkových zjištění, než z jakých vycházely soudy nižších stupňů, jejich právní argumentace proto není věcně relevantní.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. dubna 2014
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu