25 Cdo 5718/2015
Datum rozhodnutí: 15.01.2016
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 5718/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce B. H. , zastoupeného Mgr. Tomášem Ladányim, advokátem se sídlem v Sokolově, Jiráskova 977, proti žalované J. L. , zastoupené JUDr. Radko Polednou, advokátem se sídlem v Sokolově, K. H. Borovského 692, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 10 C 6/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 6. 2015, č. j. 13 Co 171/2015-217, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 6. 2015, č. j. 13 Co 171/2015-217, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 o.s.ř., neboť dovolání bylo podáním žalobce ze dne 18. 12. 2015 vzato zcela zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. ledna 2016

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu