25 Cdo 558/2008
Datum rozhodnutí: 28.02.2008
Dotčené předpisy:

25 Cdo 558/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce F. Ch., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 762/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. prosince 2006, č. j. 17 Co 150/2005-149, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. 12. 2006, č. j. 17 Co 150/2005-149, potvrdil rozsudek ze dne 25. 1. 2005, č. j. 6 C 762/99-120, jímž Okresní soud ve Vyškově zamítl žalobu, kterou se žalobce po žalované domáhal zaplacení částek 50.000,- Kč, 340,- Kč, 766,- Kč, 1.044,- Kč, 7.460,- Kč, 1.200,- Kč a 137.250,- Kč, vše s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 13. 1. 2008 vzal zpět.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované v tomto řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2008


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu