25 Cdo 55/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
25 Cdo 55/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce Bc. L. R. , proti žalovaným 1) Ing. J. L. a 2) Nej TV Broadcasting s.r.o. , IČO 48394980, se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, o náhradu škody, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 41 C 5/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 12. 2009, č.j. 1 Co 264/2009-36, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. 12. 2009, č.j. 1 Co 264/2009-36, potvrdil usnesení ze dne 9. 10. 2009, č.j. 41 C 5/2009-29, jímž Krajský soud v Ostravě nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 6. 2009, č.j. 1 Co 105/2008-22).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Nejvyšší soud uzavřel již v usnesení ze dne 8. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 139/2006, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2006, pod číslem 64, a v usnesení ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněném pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl o žádosti účastníka řízení o přiznání osvobození od soudních poplatků, a stejně tak dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně rozhodl o žádosti účastníka řízení o ustanovení zástupce, není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2011
JUDr. Robert Waltr, v. r. předseda senátu