25 Cdo 4962/2010
Datum rozhodnutí: 25.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
25 Cdo 4962/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce M. B. , o ustanovení advokáta, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 52 Nc 121/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2010, č.j. 19 Co 389/2009-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 18. 2. 2010, č.j. 19 Co 389/2009- 25, jímž Krajský soud v Brně potvrdil usnesení ze dne 3. 9. 2009, č.j. 52 Nc 121/2009-17, kterým Městský soud v Brně zastavil řízení, ve kterém se žalobce domáhal ustanovení advokáta za účelem podání ústavní stížnosti a zastupování před Ústavním soudem ČR, a rozhodl o postoupení věci České advokátní komoře.

Podáním ze dne 11. 12. 2010 vzal žalobce dovolání zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu