25 Cdo 4672/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 4672/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, IČO : 41197518, proti žalované Kooperativa pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO : 47116617, zastoupené JUDr. Antonínem Mokrým, advokátem se sídlem v Praze 8, U Prašné brány 1079/3, o 2.209.138,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 29 C 269/2013, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2016, č. j. 35 Co 137/2016-271, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Žalovaná podáním ze dne 13. 2. 2017 vzala zpět své dovolání ze dne 24. 8. 2016 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2016, č. j. 35 Co 137/2016-271.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (rozhodující podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu) dovolací řízení v dané věci zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu