25 Cdo 4619/2015
Datum rozhodnutí: 04.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 4619/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem ve věci žalobce V. G. , zastoupeného JUDr. Vilémem Peřinou, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Bílinská 1, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 42 Nc 34/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, č. j. 11 Co 1345/2013-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 6. 2014, č. j. 11 Co 1345/2013-41, bylo podáním doručeným dne 22. 9. 2015 Okresnímu soudu v Ústí nad Labem vzato zcela zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 4. prosince 2015

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu