25 Cdo 4595/2014
Datum rozhodnutí: 08.12.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 25 Cdo 4595/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně MUDr. E. J., proti žalovaným 1) L. T. 2) M. T., 3) B. O. , zemřelému 29. 12. 1999, 4) Ing. M. J. a 5) P. V. , o vydání věci a náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 20 C 275/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. července 2013, č. j. 15 Co 76/2013-138, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 7. 2013, č. j. 15 Co 76/2013-138, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř., neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15. 5. 2014, č. j. 20 C 275/2009-147, které jí bylo doručeno dne 15. 5. 2014), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. prosince 2014

JUDr. Petr Vojtek
předseda senátu